Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Fortu VII – geodyskusja / geoprezentacja

Zadanie postawione nam przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania oraz Zarząd Zieleni Miejskiej było jasne – przedstawić projekt zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII w jak najbardziej przejrzysty dla mieszkańców sposób. Koncepcja zmian na tym terenie była wcześniej konsultowana m.in. z Radą Osiedla Wola. Władze miasta stanęły przed dylematem – czy mimo wcześniejszych pozytywnych opinii wdrażać projekt w życie? Na bazie uzyskanych informacji postanowiliśmy wspólnie wybrać narzędzie potencjalnie najlepiej rozładowujące zaistniały konflikt. W ramach wewnętrznej dyskusji doszliśmy do wniosku, iż kluczowym wyzwaniem jest prezentacja projektu w jak najbardziej czytelny sposób oraz umożliwienie mieszkańcom otwartej dyskusji nad nim.
W ramach konsultacji zaproponowaliśmy przeprowadzenie geodyskusji, czyli elektronicznej dyskusji z wykorzystaniem interaktywnej mapy internetowej. W ten sposób mieszkańcy mogli zapoznać się z rysunkiem projektu poprzez przesuwanie i przybliżanie go na mapie, a także – poprzez kliknięcie w wybrany obszar – z opisami założeń projektu dla tego terenu.
Geodyskusja pozwoliła na dotarcie do wielu mieszkanek i mieszkańców, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym czy sesji rady osiedla. Pozwoliło to urzędnikom na poszerzenie grona konsultowanych osób, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wejścia z nimi w dialog i wytłumaczenia niejasnych założeń projektu.
Przeczytaj więcej o tej realizacji na naszym blogu.

Proces realizacji projektu

Rozpoznanie konfliktu przestrzennego

Geodyskusja na temat zaproponowanego projektu

Wdrożenie projektu z uwagami mieszkańców

Informacje o projekcie

Klient

Gabinet Prezydenta Miasta Poznania / Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu

Okres realizacji

grudzień 2019

Użyte narzędzia

geodyskusja / geoprezentacja

Zakres realizacji

1. Przygotowanie geoprezentacji projektu zagospodarowania terenów zieleni wraz z geodyskusją dla mieszkańców, mającą na celu zebranie uwag i sugestii zmian.  

2. Dokładna analiza wyników geodyskusji i prezentacja danych w formie raportu.

Liczby projektu

638
odsłon geoprezentacji
129
komentarzy w geodyskusji
1
dobre rozwiązanie

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!