Wyniki geodyskusji na poznańskiej Woli

Jak pisaliśmy w poprzednim poście, w dniach od 11 do 27 grudnia 2019 roku mieliśmy przyjemność organizować dla Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów zieleni wokół Fortu VII na Woli. 

W ramach konsultacji zaproponowaliśmy przeprowadzenie geodyskusji, czyli elektronicznej dyskusji z wykorzystaniem interaktywnej mapy internetowej. W ten sposób mieszkańcy mogli zapoznać się z rysunkiem projektu poprzez przesuwanie i przybliżanie go na mapie, a także – poprzez kliknięcie w wybrany obszar – z opisami założeń projektu dla tego terenu.

Geodyskusja pozwoliła na dotarcie do wielu mieszkanek i mieszkańców, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym czy sesji rady osiedla. Pozwoliło to urzędnikom na poszerzenie grona konsultowanych osób, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wejścia z nimi w dialog i wytłumaczenia niejasnych założeń projektu.  


Screen prezentacji projektu z fragmentami opisów.

Głównym celem konsultowanego projektu jest stworzenie wygodnego i bezpiecznego miejsca dostępnego dla wszystkich mieszkańców, w tym m.in. seniorów, rodziców z dziećmi, rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnościami. Mimo to część mieszkanek i mieszkańców obawiało się czy propozycja Zarządu Zieleni Miejskiej nie będzie zbyt intensywnie ingerować w tereny zieleni. 

W trakcie geodyskusji pojawiło się wiele głosów popierających projekt, jak również merytoryczne uwagi krytyczne oraz kilka opinii bezwzględnie sprzeciwiających się jakimkolwiek zmianom na wskazanym terenie. Co istotne, geodyskusja oprócz możliwości pozostawienia swojego komentarza pozwoliła mieszkankom i mieszkańcom na analizę całego projektu, który został przedstawiony w przejrzysty sposób, bez zbędnych oznaczeń technicznych. Zwiększyło to poziom merytoryczny dyskusji i zapewne pozwoliło rozjaśnić wątpliwości wśród wielu osób zainteresowanych tematem. 

Ostatecznie w czasie konsultacji społecznych witrynę geodyskusji odwiedziło 638 osób. Większość wejść zarejestrowano w pierwszych dniach konsultacji oraz 18 grudnia, gdy informacja o trwających konsultacjach pojawiła się na portalu epoznan.pl. W trakcie konsultacji, dzięki pomocy Rady Osiedla Wola, wśród mieszkańców osiedla Wola rozdysponowanych zostało 500 ulotek oraz 20 plakatów informujących o geodyskusji.


Przeniesienie projektu narysowanego ręcznie na mapę.

Wprowadzenie narzędzia geodyskusji pozwoliło urzędnikom rozwiać wątpliwości co do potrzeby realizacji omawianej inwestycji. Podczas wcześniej organizowanego spotkania konsultacyjnego głos zabierali głównie przeciwnicy inwestycji, co mogła dawać mylne wrażenie, iż nikt nie chce uporządkowania terenów wokół Fortu VII. Dotarcie do szerszego grona mieszkańców pozwoliło na zobiektywizowanie oceny mieszkanek i mieszkańców, a co za tym idzie podjęcie decyzji ze świadomością szerokiego poparcia dla inwestycji. 

Szczegółowe dane dotyczące wyników znajdą Państwo w przygotowanym przez nas raporcie.