WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE

 Diagnozujemy warunki życia w miastach i gminach.

Dostarczamy wiedzy na temat warunków życia mieszkańców.

Wspieramy odpowiednie ukierunkowanie rozwoju miasta.

Podpowiadamy jak kierować inwestycje tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Zastosowanie wskaźników

Zieleń

Dostęp do wysokiej jakości terenów zieleni to podstawa jakości życia mieszkańców. Nasze wskaźniki pozwalają na oszacowanie ilość zieleni dostępnej dla mieszkańców na podstawie zdjęć satelitarnych oraz oszacowanie dostępności terenów zieleni uwzględniając ich rozmiar, atrakcyjność i łatwość dotarcia pieszo.

Mobilność

Wskaźniki z tej grupy oceniają warunki do wygodnego i szybkiego przemieszczania się za pomocą różnych środków transportu. Dostępność transportu zbiorowego może uwzględniać łatwość dotarcia pieszo do przystanków transportu zbiorowego, częstotliwość odjazdów i czas dojazdu. Dane z geoankiet pozwalają obliczyć udział środków transportu w podróżach i oszacować ilość emisji CO2 z transportu.

Przyjazność dla pieszych

Dzięki danym z geoankiet i innych źródeł potrafimy wyodrębnić miejsca, w których koncentrują się aktywności mieszkańców; obszary, które sprzyjają przemieszczaniu się pieszo i zapewniają dobry dostęp do usług blisko domu. Miary przyjazności dla pieszych (ang. walkability) mają duże znaczenie dla jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności lokalizacji mieszkań.

Co badamy?

park ujazdowski

Badamy dostępność terenów zieleni, usług oraz transportu zbiorowego

rowerem do szkoły

Oceniamy przyjazność przestrzeni dla pieszych i rowerzystów

konsultacje społeczne

Identyfikujemy obszary, które w różnym stopniu spełniają potrzeby mieszkańców.

Dzięki naszym wskazówkom planiści, urzędnicy i radni mogą podjąć decyzje, które w wydajny sposób poprawią warunki życia mieszkańców i pokierują inwestycje tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Sposób badania

W obliczeniach wykorzystujemy dane geoinformacyjne pozyskane z geoankiet, miejskich i gminnych systemów informacji geograficznej (GIS) oraz zewnętrznych źródeł danych, jak np. OpenStreetMap. Stosujemy zaawansowane metody modelowania dostępności, wyznaczania tras i oceny atrakcyjności miejsc. Wyniki obliczeń zestawiamy z ocenami mieszkańców, tak by jak najlepiej odpowiadały ich potrzebom.

Wskaźniki urbanistyczne można między innymi wykorzystywać w działalności samorządów przy tworzeniu strategii, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zrównoważonej mobilności (SUMP). 

Znajdują one też zastosowanie w ocenie atrakcyjności lokalizacji na rynku nieruchomości oraz w badaniach naukowych dotyczących transportu, zdrowia publicznego i jakości życia. 

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!