Studium dla Warszawy – geoankieta

Nasza współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa przy konsultacjach społecznych na temat przygotowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z większych projektów, w których mieliśmy okazję brać udział.
Zaproponowane przez nas narzędzie miało na celu zwiększyć skalę udziału mieszkańców Warszawy w procesie konsultowania Studium, a także zebrać istotne dane przydatne dla projektantów. W konsekwencji równolegle do zbierania wniosków i warsztatów w punktach konsultacyjnych prowadzone było badanie internetowe z użyciem geoankiety. W ramach badania m.in.: dowiedzieliśmy się w jaki sposób mieszkanki i mieszkańcy docierają do odwiedzanych miejsc; zidentyfikowaliśmy 254 centrów aktywności, czyli miejsc odwiedzanych przez wielu mieszkańców miasta, w których realizowane są różne aktywności; dokonaliśmy analizy ocen sąsiedztwa wedle wielu zróżnicowanych kryteriów. Skala oraz metoda badania pozwoliły na dotarcie do informacji, które ciężko byłoby zebrać klasycznymi metodami. 
Badanie trwało 17 tygodni. W tym czasie geoankietę wypełniło ponad 16 tysięcy osób, które naniosły ponad 122 tysięcy punktów na mapę. Jest to dotychczas największa geoankieta przeprowadzona w Polsce.
Raport z przeprowadzonych badań mogą Państwo znaleźć tutaj

Proces realizacji projektu

Badanie preferencji mieszkańców istotnych z perspektywy Studium

Prezentacja wyników w formie raportu z merytoryczną analizą

Wykorzystanie zebranych danych do przygotowania projektu Studium

Informacje o projekcie

Klient

Wydział Dialogu w Planowaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Okres realizacji

wrzesień 2018 – styczeń 2019

Użyte narzędzia

geoankieta

Zakres realizacji

1. Szerokie badanie z wykorzystaniem geoankiety dotyczące Studium Warszawy, w którym analizowaliśmy kwestie dotyczące m.in. miejsc zamieszkania, miejsc odwiedzanych, jakości życia, ochrony zabudowy czy transportu miejskiego.

Liczby projektu

122
tysięcy naniesionych punktów
16
tysięcy uczestników
17
tygodni konsultacji
Zastosowanie oprogramowania pozwoliło zwiększyć liczbę osób biorących udział w konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym, ułatwiło dostęp mieszkańców i innych interesariuszy do informacji dotyczących planowania przestrzennego, a także pozwoliło na podejmowanie decyzji z uwzględnieniem preferencji wyrażanych przez uczestników konsultacji.

Monika Konrad

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!