Nasze oferta

Wskaźniki urbanistyczne

Diagnozujemy warunki życia w miastach i gminach.

 Badania sektorowe

Dostarczamy kompleksowego wsparcia dla podejmowania decyzji w różnych sektorach działania miasta.

Przetestuj nasze narzędzia

Geoankieta

Wypełnij przykładową geoankietę

Geodyskusja

Weź udział w przykładowej geodyskusji

Geoprezentacja

Zobacz przykładową geoprezentację

Brzmi ciekawie?

Współpracowaliśmy z: