Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań
i konsultacji dotyczących m.in. zagospodarowania przestrzennego.

Tematykę partycypacji społecznej znamy z różnych stron:
prowadzimy projekty badawcze, pracujemy w samorządzie osiedlowym
i organizacjach pozarządowych.

Nasze usługi kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji, które chcą uwzględnić wiedzę i opinie mieszkańców w pracy nad rozwojem miasta w tym m.in.: zagospodarowaniem przestrzennym, rewitalizacją, organizacją ruchu czy budżetem obywatelskim. Kładziemy duży nacisk na jakość prowadzonych konsultacji i dopasowanie stosowanych technologii do potrzeb.

Zrealizowaliśmy do tej pory kilkanaście projektów z wykorzystaniem geonkiet, geodyskusji oraz geoprezentacji dla takich miast jak Warszawa, Poznań czy Łódź. Pomogliśmy w przeprowadzeniu udanych konsultacji społecznych w takich tematach jak planowanie przestrzenne, organizacja ruchu, estetyka przestrzeni miejskiej czy system rowerów publicznych. Do działania motywuje nas chęć wspierania samorządów, urbanistów, badaczy i mieszkańców w tworzeniu miast dobrych do życia i przyjaznych dla środowiska.

Posługujemy się nazwą i kształtem Heksagonu, ponieważ nawiązuje ona z jednej strony do modeli numerycznych stosowanych w ekonometrii i geoinformacji, a z drugiej strony pokazuje różnorodność perspektyw na planowanie przestrzeni, z czym stykamy się prowadząc procesy partycypacji społecznej. Wiele map, które tworzymy, wykorzystuje ten kształt do prezentacji danych.

Zapraszamy do współpracy!

NASZ ZESPÓŁ

Michał Czepkiewicz

michal.czepkiewicz@heksagon.org
+48 665 110 284

 

Geograf, badacz różnych aspektów zrównoważonego rozwoju miast: jakości życia, emisji gazów cieplarnianych, partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. W swojej pracy wykorzystuje internetowe systemy informacji geograficznej i inne ilościowe i jakościowe metody badawcze.

Czytaj więcej

Cezary Brudka

cezary.brudka@heksagon.org
+48 534 696 716

    

Ekonomista, absolwent gospodarki przestrzennej i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach społecznych wspierających podejmowanie decyzji publicznych i kreowanie lokalnych polityk publicznych (przestrzennych i transportowych).

Czytaj więcej

Paweł Głogowski

pawel.glogowski@heksagon.org
+48 782 784 684

Prawnik z wykształcenia, politolog z zamiłowania. Badacz partycypacji społecznej, pisze doktorat na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Inicjator wielu obywatelskich przedsięwzięć, angażujących mieszkanki i mieszkańców w życie swojej lokalnej społeczności.

Michał Dehmel

michal.dehmel@heksagon.org
+48 502 863 845

Absolwent geografii ze specjalnością geoinformacji na Uniwersytecie im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy zajmuje się obliczaniem przyrodniczych oraz miejskich wskaźników w oparciu zarówno o dane przestrzenne, jak i satelitarne.