Konsultacje społeczne dla zmian organizacji ruchu na terenie osiedla Jeżyce w Poznaniu

Jak przeprowadzić dobre konsultacje społeczne? W 2017 roku z inicjatywy radnych osiedla, Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie “Wielowariantowej koncepcji zmian organizacji ruchu na terenie osiedla Jeżyce”. Dokument ten miał w całościowy sposób analizować ruch na osiedlu, warunki przemieszczania się różnymi środkami transportu oraz proponować zmiany w organizacji ruchu i wytyczne do przebudowy ulic. Ze względu na duże zróżnicowanie opinii mieszkańców był to jeden z najtrudniejszych projektów, w jakich braliśmy udział.
W ramach projektu zastosowaliśmy zarówno geoankietę, w której wzięło udział ponad 2700 osób, które zaznaczyło prawie 9000 punktów oraz geodyskusję. Równolegle do niej odbywały się również spotkania i warsztaty organizowane przez Gabinet Prezydenta Poznania. W wyniku rozmów – internetowych i “na żywo” – wiele szczegółów koncepcji zostało zmodyfikowanych, a niektórzy z uczestników zmienili swoje zdanie na temat zmian. Dyskusje pozwoliły też określić, które z proponowanych zmian są najmniej, a które najbardziej kontrowersyjne.

Proces realizacji projektu

Geoankieta na temat preferencji mieszkańców w poruszaniu się po osiedlu

konsultacje społeczne

Organizacja geodyskusji dla mieszkańców wraz z warsztatami

konsultacje społeczne

Sporządzenie raportu z rekomendacjami do koncepcji

Informacje o projekcie

Klient

Rada Osiedla Jeżyce / Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Okres realizacji

sierpień – październik 2017

Użyte narzędzia

geoankieta, geodyskusja

Zakres realizacji

1. Przygotowanie geoankiety mającej na celu zbadanie preferencji mieszkańców Jeżyc i rozpoznania utrudnień w poruszaniu się po osiedlu. W geoankiecie pytaliśmy także o proponowane lokalizacje różnych ułatwień dla poruszania się pieszo jak poszerzenie chodników czy wyniesione skrzyżowania.

2. Przedstawienie wariantów koncepcji za pomocą geodyskusji. Umożliwiła ona przeglądanie rysunków koncepcji i danych dotyczących ruchu, a także dodawanie komentarzy i dyskusję między użytkownikami.

3. Sporządzenie raportu prezentującego wyniki geoankiety i geodyskusji wraz z ich merytoryczną analizą.

Geoprezentacja wyników ankiety.

Liczby projektu

5533
zlokalizowanych utrudnień w ruchu
1918
uczestników geoankiety
236
uczestników geodyskusji
Geoankieta i geodyskusja pozwoliły nam na zebranie danych, których nie bylibyśmy w stanie uzyskać posługując się tylko standardowymi konsultacjami. Ujawniły pełne zróżnicowanie opinii, pozwoliły powiązać je z konkretnymi miejscami i problemami do rozwiązania oraz przyczyniły się do bardziej merytorycznej dyskusji.

Filip Schmidt

Prezes Zarządu Osiedla Jeżyce w Poznaniu

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!