Na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia z bardzo dynamicznym rozwojem szeroko rozumianych konsultacji społecznych, a zarazem wzmacnianiem i poszerzaniem kanałów komunikacji online. W obliczu panującej epidemii obie te dziedziny mogą wejść w nową ciekawą interakcję. Czy konsultacje społeczne online zyskają nowego znaczenia?

Epidemia koronawirusa z tygodnia na tydzień zachwiała funkcjonowaniem naszych miast i lokalnych społeczności. Wiele gałęzi gospodarki dosłownie stanęło, co stawia je przed olbrzymim zagrożeniem. Jednym z elementów zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa jest zakaz organizacji wszelkich masowych imprez, ale także mniejszych zgrupowań. Dotyczy to również spotkań w ramach konsultacji społecznych. Można założyć, iż na przestrzeni ostatnich dni odwołano w ten sposób co najmniej kilkaset większych lub mniejszych wydarzeń konsultacyjnych w całej Polsce.

Konsultacje społeczne online jako alternatywa?

Przed wieloma gminami pojawiają się zapewne trudne pytanie. Co dalej z konsultacjami społecznymi? Co z rozpoczętymi procesami inwestycyjnymi i planowanymi programami? Jak w obliczu zakazu zgromadzeń i spotkań zapytać mieszkańców o ich opinie? Czy istnieje jakakolwiek alternatywa, choćby zastępcza, a jednak nie ograniczająca się do założenia dedykowanej elektronicznej skrzynki pocztowej, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi?

Jedno jest pewne – alternatywy istnieją. Znamy wiele rozwiązań online, które przed epidemią implementowano z sukcesem. Choć urzędnicy nie zawsze podchodzili do nich z pełną ufnością, w obliczu dzisiejszych wydarzeń stanowić mogą one nieocenioną pomoc. Zobaczmy jakie narzędzia mamy do dyspozycji w skutecznym przeprowadzeniu konsultacji społecznych online.

Konsultacje społeczne online – narzędzia:


Geodyskusja

W obliczu zakazu organizacji spotkań konsultacyjnych jednym z najskuteczniejszych narzędzi może okazać się geodyskusja. To internetowa dyskusja, która dotyczy konkretnego miejsca na mapie. Celem geodyskusji jest zebranie opinii na temat planów i projektów przestrzennych. Służy zbieraniu opinii, poglądów, reakcji użytkowników. Jest istotna szczególnie w przypadku projektów wzbudzających duże zainteresowanie i przeciwstawne opinie. Jej dużą zaletą jest możliwość wejścia w dialog z mieszkańcami, tak jak na tradycyjnym spotkaniu z mieszkańcami. Co więcej, wątki poruszane w dyskusji i dodawane komentarze są przypisane do konkretnych miejsc na mapie, np. ulic, skrzyżowań lub parków. Pozwala to na bardziej poszerzone analizy i rekomendacje końcowe.

>> Zobacz przykładową geodyskusję <<


Spotkanie online

Jeżeli zależy Państwu na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami alternatywą może być przeprowadzenie konsultacji w formie video konferencji. Wówczas wybrane osoby prowadzą spotkanie, które jest transmitowane w Internecie. Mieszkańcy mają możliwość oglądania go w czasie rzeczywistym włącznie z możliwością wypowiedzi. Istnieje szereg aplikacji pozwalających na sprawne przeprowadzenie tego typu spotkania. Pierwsze tego typu wdrożenie zostało wykorzystane przez firmę A2P2 w Dąbrowie Górniczej. Podobne rozwiązanie planuje Miasto Poznań podczas konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.


Geoankieta

Coraz bardziej popularną formą badania opinii mieszkańców w ramach konsultacji społecznych jest geoankieta. To internetowa ankieta skierowana do mieszkańców, a ankietowani udzielają odpowiedzi na pytania z wykorzystaniem map. Geoankieta pozwala zrozumieć preferencje mieszkańców i dowiedzieć się jak korzystają oni z przestrzeni i jak ją oceniają. Pozwala to znaleźć rozwiązania najlepiej odpowiadające ich potrzebom. W ankiecie można zawrzeć różnego rodzaju pytania, w tym otwarte, zamknięte, wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, a także pytania dotyczące lokalizacji. Pytania obejmują zazwyczaj codziennie doświadczenia i wybory użytkowników przestrzeni, ich oceny i preferencje. Ankietowani mają możliwość umieszczenia odpowiedzi bezpośrednio na mapie. Rysują na niej punkty, linie lub obszary, w zależności od zadanego pytania. Pozyskane dane służą lepszemu planowaniu działań i wykorzystaniu posiadanych zasobów, dzięki czemu można ograniczyć koszty.

>> Zobacz przykładową geoankietę <<


Ankieta online

Jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia konsultacji społecznych online jest przeprowadzenie ankiety internetowej. Jej niewątpliwą zaletą jest prostota oraz niski koszt wdrożenia. Niestety ma ona też swoje ograniczenia. Nie pozwala na umieszczenie punktów w przestrzeni, co jest częstą potrzebą w planowaniu miasta. Ankieta nie pozwala też na interakcję z mieszkańcami, tak jak chociażby geodyskusja. Niewątpliwie stanowi ona jednak lepsze rozwiązanie niż uruchomienie internetowej skrzynki pocztowej na adres której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i pytania.

>> Zobacz przykładową ankietę internetową <<


Konsultacje społeczne online – podsumowanie

Obecna sytuacja stawia przed nami wiele wyzwań. Dotyczą one w zasadzie wszystkich aspektów naszego życia w mieście. Nie zanosi się na to, by możliwość organizacji większych zgromadzeń powróciła szybko. Nawet jeżeli kwarantanna zostanie zakończona w najbliższych tygodniach, wiele osób zapewne przez długi czas będzie stronić od spotkań konsultacyjnych. Jednocześnie warto pamiętać, iż narzędzia online nie mają na celu zastąpienia rzeczywistego spotkania z drugą osobą. To zawsze będzie najbardziej wartościowe. W tych skomplikowanych czasach mogą jednak pomóc w utrzymaniu zaangażowania mieszkańców we współdecydowaniu o własnym mieście. W obliczu długotrwałej kwarantanny ten aspekt może okazać się bardziej istotny niż nam się wydaje.


Jako Heksagon mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu geokonsultacji (zobacz nasze wybrane realizacje). Z chęcią pomożemy zorganizować Państwa konsultacje online – zapraszamy do kontaktu