Kodeks krajobrazowy dla Nysy i Cieszyna – geoankieta

Jak stworzyć dobry kodeks krajobrazowy? Geoankieta, której celem było badanie opinii i oczekiwań mieszkańców obu gmin zostało przeprowadzone w ramach przygotowań do wprowadzenia tzw. Kodeksu Krajobrazowego, czyli uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tworzonej na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.).
Zlecenie miało na celu poznanie opinii mieszkańców wobec reklam istniejących aktualnie w przestrzeni gminy, zidentyfikowanie zarówno aspektów problematycznych, jak i rozwiązań kwalifikowanych jako prawidłowe. Ponadto, istotnym aspektem było rozpoznanie oczekiwanych stopni ochrony krajobrazu oraz ustalenie potrzeb przedsiębiorców względem szyldów, tablic i urządzeń reklamowych potrzebnych do prowadzenia swoich działalności.
Projekty zostały zrealizowane przy współpracy z Bartoszem Poniatowskim, współautorem obu Kodeksów Krajobrazowych oraz metodyki badania. Narzędzia informatyczne i metody wykorzystane w badaniu było opracowane w projekcie badawczo-rozwojowym „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” prowadzonym przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM i firmę Recoded, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Proces realizacji projektu

Kodeks krajobrazowy – badanie preferencji w formie geoankiety

kodeks reklamowy

Prezentacja wyników w formie raportu z merytoryczną analizą

Przyjęcie przygotowanych uwag do Kodeksów Krajobrazowych

kodeks reklamowy

Informacje o projekcie

Klient

Bartosz Poniatowski dla gmin: Nysa oraz Cieszyn

Okres realizacji

Nysa: kwiecień – maj 2017 / Cieszyn: maj – czerwiec 2018

Użyte narzędzia

geoankieta

Zakres realizacji

W przypadku obu gmin zakres realizacji był podobny i obejmował:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie geoankiety, która stała się podstawą diagnozy stanu krajobrazu, w tym: lokalizacji pozytywnie i negatywnie ocenianych nośników reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz określenie poziomu pożądanej przez mieszkańców ochrony w formie stref ochrony.

2. Sporządzenie raportu z geoankiety wraz z listą rekomendacji zapisów do tzw. uchwały krajobrazowej.

Raport dla NysyRaport dla Cieszyna

Liczby projektu

1087
uczestników geoankiety
2
geoankiety
2
nowe Kodeksy Krajobrazowe
Współpraca cechowała się wysokim poziomem profesjonalizmu, zaś przekazywane w kolejnych etapach materiały robocze, założenia i opracowania poboczne cechowały się w pełni satysfakcjonującym poziomem zarówno merytorycznym jak i graficznym, co jest niezwykle istotne ze względu na charakter przedmiotowej materii.

Bartosz Poniatowski

Architekt, planista, twórca Kodeksów Krajobrazowych

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!