Geoprezentacja to mapa interaktywna na której jest umieszczony dokument planistyczny lub projekt urbanistyczny.

Czym jest geoprezentacja?

To mapa interaktywna na której jest umieszczony dokument planistyczny lub projekt urbanistyczny.

Kiedy ją stosować?

W celu przedstawienia wyników prac nad planami miejscowymi, koncepcjami urbanistycznymi, wyników geoankiet. Najczęściej stosujemy geoprezentację na na etapie wyłożenia planów miejscowych do publicznego wglądu.

Jakich tematów może dotyczyć?

Każdego, który wiąże się z rozmieszczeniem na mapie.

Czemu służy?

Przedstawieniu projektu i informacji w ciekawej, przystępnej i dostępnej formie.

Jaka jest forma?

To interaktywna mapa dostępna w internecie, którą można przesuwać, przybliżać, oddalać w celu znalezienia interesujących informacji.

Co zawiera?

Mapę danego obszaru, opisy, ilustracje, w zależności od projektu – plan miejscowy lub koncepcję urbanistyczną.

Co ją wyróżnia?

Jest internetowa i interaktywna. Dzięki niej można łatwo odnaleźć interesujące informacje. Nie zastępuje tradycyjnego wyłożenia, a jedynie je uzupełnia, ułatwiając zapoznanie się z planem osobom, które korzystają z internetu.

Co dzieje się z po zapoznaniu z geoprezentacją?

Po zapoznaniu się z rysunkiem i treścią planu w internecie, użytkownicy mogą złożyć formalne uwagi korzystając z formularzy obowiązujących w danej gminie.

Jakie są korzyści z wykorzystania geoprezentacji?

Prezentowanie planów w internecie zwiększa mieszkańcom dostęp do informacji. Opisy są zrozumiałe i napisane przyjaznym językiem. Interaktywny sposób przedstawienia jest przejrzysty i ciekawszy niż treść uchwały i rysunki zamieszczone w pliku. Dzięki geoprezentacji łatwiej dotrzeć do mieszkańców.