Każdy kto choć raz próbował odczytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub zgłosić do niego uwagi, wie jak skomplikowana może być jego skuteczna analiza. Olbrzymi plik pdf, który nie chce się otworzyć, niezrozumiałe oznaczenia, skomplikowana legenda. To tylko niektóre z wybojów, które stoją na drodze do zapoznania się z planem, który przecież określa, jak ma wyglądać przestrzeń w naszym mieście.     


Wyobraźcie sobie, że ten sam plan możecie oglądać w kontekście mapy całego miasta, np. na Waszym telefonie. Całość otwiera się szybko, a przesuwanie widoku nie utrudnia zrozumienia całości obrazu. Wyobraźcie sobie, że możecie kliknąć w każdą z części planu, tak by uzyskać więcej szczegółowych informacji na jej temat. Do tego możecie zmieniać warstwy tła, tak by zobaczyć MPZP np. na ortofotomapie, a za jednym kliknięciem pokazuje Wam się przejrzysta instrukcja, jak odczytywać rysunek planu. 

Okazuje się, że to wszystko jest możliwe dzięki zastosowaniu geoprezentacji. Jest to narzędzie internetowe, które znacznie ułatwia możliwość odczytywania planów miejscowych i zgłaszania do nich uwag. Dzięki geoprezentacji planu zainteresowane strony z większą łatwością są w stanie odczytać jego zapisy, a następnie złożyć ewentualne uwagi. Proces tworzenia planu staje się więc bardziej przejrzysty, a co za tym idzie bardziej efektywny. 

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda geoprezentacja opracowywanego planu miejscowego wejdź na nasze najnowsze wdrożenie dla Miasta Stołecznego Warszawy, które konsultuje obecnie MPZP dla rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego – część II: http://cypel-czerniakowski.prezentacjaplanu.pl/.    

Link do strony UMW: http://www.architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-plan-miejscowy-dla-rejonu-cypla-czerniakowskiego-i-kanału-piaseczyńskiego-cz-ii-wyłożen