W obliczu zmian jakie zaszły na przestrzeni ostatnich miesięcy w sposobie prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego, jedną z metod, która zyskuje nowe walory jest geoprezentacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ograniczone możliwości samorządów w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami, powodują, iż rozwiązania interaktywne stają się coraz bardziej popularne. 

Obecnie realizujemy wdrożenie, którego przedmiotem jest geoprezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Placu Narutowicza w Warszawie. Plan prezentowany jest w ramach wyłożenia do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej, które stanowią jeden z etapów przygotowania planu miejscowego. 

W ramach geoprezentacji przedstawiany jest projekt planu, do którego można formalnie zgłaszać uwagi oraz wziąć udział w dyskusji publicznej. Po zakończeniu tego etapu i rozpatrzeniu uwag, projekt planu zostanie uchwalony przez Radę m.st. Warszawy i wtedy stanie się obowiązującym lokalnym prawem, na podstawie którego będą wydawane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy lub urząd dzielnicy decyzje budowlane.

Geoprezentacja to atrakcyjna forma prezentowania planów w internecie. Zwiększa ona mieszkańcom dostęp do informacji, a opisy są zrozumiałe i napisane przyjaznym językiem. Interaktywny sposób przedstawienia jest przejrzysty i ciekawszy niż treść uchwały i rysunki zamieszczone w pliku. Co najważniejsze, dzięki geoprezentacji łatwiej dotrzeć do mieszkańców.

Trzymamy kciuki za zwiększanie transparentności procesów planistycznych w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, że pomóc w tym mogą takie narzędzia jak geoprezentacja. 

Zobacz geoprezentację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Placu Narutowicza w Warszawie.