Geodyskusja

> zobacz przykładową geodyskusję <

 

Geodyskusja to internetowa dyskusja, która dotyczy konkretnego miejsca na mapie. Celem geodyskusji jest zebranie opinii na temat planów i projektów przestrzennych.

Kiedy ją stosować?

Po opracowaniu wstępnych koncepcji i pomysłów danego tematu, które po przedyskutowaniu, zostaną w razie potrzeby zmodyfikowane i dopasowane do potrzeb mieszkańców.

Jakie tematy może zbadać?

Planowanie przestrzenne, planowanie transportu, planowanie i projektowanie terenów zieleni, estetyka i ochrona krajobrazu, jakość przestrzeni miejskiej.

Czemu służy?

Zbieraniu opinii, poglądów, reakcji użytkowników. Jest istotna szczególnie w przypadku projektów wzbudzających duże zainteresowanie i przeciwstawne opinie.

Jaka jest forma?

To internetowa dyskusja, która dotyczy elementów przedstawionych na mapie lub planie. Umożliwia dodawanie komentarzy i reakcji na komentarze innych osób.

Jaka jest forma?

To internetowa dyskusja, która dotyczy elementów przedstawionych na mapie lub planie. Umożliwia dodawanie komentarzy i reakcji na komentarze innych osób.

Co zawiera?

Mapy, plany, prognozy, wyniki badań. Są umieszczone na nich punkty, linie albo obszary, które wskazują na wątki w dyskusji. Umożliwia udział projektantów-urbanistów w dyskusji, odpowiadanie na pytania uczestników i wyjaśnianie ich wątpliwości.

Czego dotyczy?

Uczestnicy dyskutują o przedstawionych pomysłach i koncepcji, wyrażają opinie, proponują rozwiązania.

Co ją wyróżnia?

Wątki poruszane w dyskusji i dodawane komentarze są przypisane do konkretnych miejsc na mapie, np. ulic, skrzyżowań lub parków. Pozwala to na wyrażanie opinii i zadawanie pytań przypisanych do miejsc.

Co dzieje się z otrzymanymi komentarzami?

Są analizowane i sortowane. Na ich podstawie są formułowane wnioski na temat projektu.

Jakie są korzyści z wykorzystania geodyskusji?

Geodyskusja daje możliwość porozmawiania z mieszkańcami o ich potrzebach i opiniach, co przyczynia się do lepszego zaprojektowania przestrzeni i zadowolenia mieszkańców.