Geoankieta to internetowa ankieta skierowana do mieszkańców. Ankietowani udzielają odpowiedzi na pytania z wykorzystaniem map. Geoankieta pozwala zrozumieć preferencje mieszkańców i dowiedzieć się jak korzystają oni z przestrzeni i jak ją oceniają. Pozwala to znaleźć rozwiązania najlepiej odpowiadające ich potrzebom.

Kiedy ją stosować?

Na początku prac nad danym tematem, aby poznać aktualne potrzeby lokalnej społeczności i wyznaczyć kierunki zmian.

Jakie tematy może zbadać?

Planowanie przestrzenne, planowanie transportu, planowanie terenów zieleni, estetyka i ochrona krajobrazu, jakość życia, jakość przestrzeni miejskiej.

Czemu służy?

Zbieraniu informacji, identyfikowaniu i zrozumieniu problemów, poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania, np. jak funkcjonują konkretne ulice, w jaki sposób przemieszczają się mieszkańcy. Pomaga w diagnozowaniu aktualnej sytuacji i podejmowaniu decyzji na temat zmian.

Jaka jest forma?

To anonimowa, internetowa ankieta, która jest samodzielnie wypełniana przez ankietowanych. Jej wypełnianie może być też wspomagane przez ankieterów.

Co zawiera?

W ankiecie można zawrzeć różnego rodzaju pytania, w tym otwarte, zamknięte, wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, a także pytania dotyczące lokalizacji.

 

Czego dotyczą pytania?

Pytania obejmują zazwyczaj codziennie doświadczenia i wybory użytkowników przestrzeni, ich oceny i preferencje.

Co ją wyróżnia?

Ankietowani mają możliwość umieszczenia odpowiedzi bezpośrednio na mapie. Rysują na niej punkty, linie lub obszary, w zależności od zadanego pytania.

Co dzieje się z otrzymanymi odpowiedziami?

Odpowiedzi z ankiet są zapisywane jako w bazie danych GIS. Na ich podstawie przeprowadzamy analizy i przygotowujemy wizualizację –  raporty i prezentacje z mapami i wykresami. Wizualizacja pozwala na łatwiejszą i szybszą interpretację. Dane udostępniamy także do samodzielnej analizy.

Jakie są korzyści ze stosowania geoankiety?

Dzięki niej łatwiej odkryć potrzeby i poznać opinie mieszkańców. Przyczynia się do znalezienia korzystnych rozwiązań. Pozyskane dane służą lepszemu planowaniu działań i wykorzystaniu posiadanych zasobów, dzięki czemu można ograniczyć koszty.