Poznański Rower Miejski – analiza z wykorzystaniem geoankiety

Jaka przyszłość czeka Poznański Rower Miejski (PRM)? Badanie użytkowników poznańskiego systemu roweru miejskiego w formie geoankiety jest efektem naszego zaangażowania w prace zespołu ds. funkcjonowania systemu poznańskiego roweru miejskiego, którego zadaniem było wypracowanie dalszych kierunków rozwoju systemu, po zakończeniu umowy z dotychczasowym operatorem. Celem prac zespołu było opracowanie modelu przyszłego funkcjonowania systemu jako podstawy zamówienia publicznego na dostarczenie systemu dla Poznania.
Jednym z kluczowych zagadnień, przed jakimi stanął zespół, był wybór sposobu funkcjonowania PRM: jako istniejącego dotąd systemu opartego na stacjach (tzw. III generacji) lub umożliwiającego pozostawienie rowerów w dowolnym miejscu wewnątrz wyznaczonej strefy (tzw. IV generacji). Wybór rozwiązania w tej dziedzinie nierozerwalnie wiązał się także z decyzjami o rozwoju przestrzennym: w jakich dzielnicach wyznaczyć nowe stacje lub strefę wypożyczeń? Czy stacje lokalizować w okolicach przystanków komunikacji publicznej?
Okazało się, że w udzieleniu odpowiedzi na wiele z tych pytań była potrzebna wiedza pozyskana bezpośrednio od użytkowników roweru publicznego – urząd dysponował dotychczas zarówno szczegółowymi statystykami wypożyczeń jak i informacjami o stanie technicznym infrastruktury, natomiast nie posiadał informacji o motywach podróży, ich charakteru i częstotliwości. Do celu pozyskania tych informacji użyto geoankiety.

Proces realizacji projektu

Geoankieta rozpoznająca sposoby korzystania z PRM

rower miejski

Prezentacja wyników geoankiety w formie raportu

rower miejski

Wdrożenie najbardziej optymalnego rozwiązania

rower miejski

Informacje o projekcie

Klient

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Okres realizacji

luty – marzec 2018

Użyte narzędzia

geoankieta

Zakres realizacji

1. Przygotowanie geoankiety mającej na celu zbadanie następujących zagadnień: skąd i dokąd przemieszczają się użytkownicy roweru miejskiego? W jakich celach podróżują rowerem miejskim? Czy przesiadają się na inne środki transportu? Zbadano również preferencje co do systemu: stacyjnego z jednej strony i bezstacyjnego z drugiej oraz o formę opłat abonamentowych.

2. Dokładna analiza wyników geoankiety i prezentacja danych w formie raportu.

Geoankieta zostało użyta w ramach projektu pn. „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”, prowadzonego przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Liczby projektu

3655
propozycji nowych stacji
3115
uczestników konsultacji
1
dobre rozwiązanie
Po przeprowadzeniu internetowej ankiety miejskiej, dwóch dialogów technicznych, testów dostępnych na rynku rowerów oraz oprogramowania, wykonaniu analiz, w tym finansowej ustaliliśmy, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie system mieszany.

Daniel Wawrzyniak

zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!