Kodeks krajobrazowy dla Świdnika – geoankieta

Na przestrzeni ostatnich lat świadomość przestrzenna zarówno lokalnych władz, jak i samych mieszkańców znacznie wzrosła. Wielu z nas zaczęło zauważać, iż nadmiar reklam, a co za tym idzie chaos reklamowy, stanowią coraz większy problem urbanistyczny.