Michał Czepkiewicz

Prowadzi badania na temat zrównoważonego rozwoju miast: jakości i warunków życia, mobilności mieszkańców, partycypacji w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym. W badaniach wykorzystuje i rozwija internetowe i partycypacyjne systemy informacji geograficznej. Kończy doktorat na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Współpracuje z Uniwersytetem Islandzkim i Uniwersytetem Aalto w Finlandii.

Kontakt: michal.czepkiewicz@heksagon.org

 

Cezary Brudka

Absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zainteresowania badawcze w dziedzinie zarządzania publicznego, planowania przestrzennego i planowania transportu realizuje w ramach projektów R&D oraz w działalności samorządowej i gospodarczej.

Kontakt: cezary.brudka@heksagon.org