Transport publiczny w aglomeracji Łódzkiej – geoankieta

Badanie było częścią konsultacji społecznych „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+” prowadzonych przez Biuro Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi oraz Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Geoankieta przy której pracowaliśmy dotyczyła takich tematów jak położenie głównych celów podróży, wykorzystywane środki transportu, opinie dotyczące funkcjonowania i dostępności transportu zbiorowego w różnych aspektach, opinie na temat proponowanych zmian, identyfikacja miejsc problematycznych przesiadek oraz proponowane lokalizacje stacji przesiadkowych i przystanków “na żądanie”.

Proces realizacji projektu

Badanie transportu publicznego w formie geoankiety

transport publiczny

Zbieranie opinii nt. transportu publicznego przez geodyskusję

Prezentacja wyników w formie merytorycznego raportu

transport publiczny

Informacje o projekcie

Klient

Biuro Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi oraz Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Okres realizacji

marzec 2016 / październik 2017

Użyte narzędzia

geoankieta i geodyskusja

Zakres realizacji

1. Przygotowanie geoankiety, której celem była identyfikacja takich kwestii jak: położenie głównych celów podróży, wykorzystywane środki transportu, opinie dotyczące funkcjonowania i dostępności transportu zbiorowego w różnych aspektach, opinie na temat proponowanych zmian, identyfikacja miejsc problematycznych przesiadek oraz proponowane lokalizacje stacji przesiadkowych i przystanków “na żądanie”.

2. Przygotowanie geodyskusji, która miała na celu wymianę opinii, dotyczących danych zebranych podczas geoankiety.

Geoankieta zostało użyta w ramach projektu pn. „Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”, prowadzonego przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Liczby projektu

2387
uczestników geoankiety
1390
uczestników geodyskusji
2387
uczestników geoankiety

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!