Technologie

Geoankieta to ankieta internetowa uzupełniona o kontekst geograficzny. Użytkownicy umieszczają na mapach punkty, linie i wieloboki oraz odpowiadają na pytania. Wypowiedzi innych uczestników zwykle nie są widoczne. Treść pytań najczęściej odnosi się do codziennych doświadczeń i preferencji użytkowników przestrzeni. Geoankiety najlepiej stosować na początku prac nad koncepcją, gdy potrzebna jest diagnoza stanu obecnego i rozpoznanie potrzeb społeczności.

Geodyskusja przenosi na mapę internetowe debaty znane z forów i mediów społecznościowych. Może służyć do zbierania opinii na temat sformułowanych już dokumentów planistycznych i projektów urbanistycznych. Dokumenty te są prezentowane na mapach interaktywnych. Może też służyć do zbierania pomysłów na zmiany w sytuacji, gdy dokument jeszcze nie powstał. Geodyskusja umożliwia interakcje między uczestnikami, takie jak dodawanie komentarzy i reakcji do treści. Najlepszym momentem na jej zastosowanie jest etap tworzenia alternatyw, gdy powstały już wersje robocze, ale ostateczna treść jeszcze nie jest przesądzona.

Geoprezentacja pozwala na interaktywną prezentację dokumentów planistycznych i projektów urbanistycznych. Użytkownicy mogą przesuwać i oddalać mapę oraz włączać i wyłączać warstwy. Możliwe jest klikanie we fragmenty planu, by przeczytać dodatkowe informacje. W tej konfiguracji nie zbiera się opinii użytkowników. Geoprezentacja znajduje zastosowanie między innymi na etapie wyłożenia planów miejscowych. Po zapoznaniu się z rysunkiem i treścią planu w internecie, użytkownicy mogą złożyć formalne uwagi korzystając z formularzy obowiązujących w danej gminie.