Rowerem do Szkoły – geoankieta

W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Rowerowy Poznań, które realizowało dla Miasta Poznania projekt pod tytułem „Rowerem do Szkoły”. W lekcjach teoretycznych w szkołach wzięło udział ponad 600 dzieci, na których poruszone zostały tematy zrównoważonego transportu, roweru w mieście, porównania Poznania do innych miast w Polsce i za granicą, zalet roweru jako środka transportu, przepisów prawa o ruchu drogowym, rodzajów infrastruktury rowerowej, a także zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego poruszania się na rowerze.
Naszym zadaniem w ramach projektu było przeprowadzenie badania ankietowego zachowań transportowych uczniów, który wspomógł realizację audytu okolic szkół. Na tej bazie eksperci stworzyli rekomendacje możliwych niskokosztowych poprawek infrastrukturalnych w okolicy szkół, w tym stworzenia nowych miejsc parkingowych czy zmiany organizacji ruchu. Rekomendacje te zostały przekazane właściwym Radom Osiedla, po to, by te rozważyły przeznaczenie środków na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół.
Geoankiety zostały przeprowadzone w 15 poznańskich szkołach podstawowych, a ich celem było zlokalizowanie miejsc niewygodnych i niebezpiecznych dla dzieci w drodze rowerem do szkoły.  

Proces realizacji projektu

Badanie niebezpiecznych miejsc w drodze do szkoły w formie geoankiety

rowerem do szkoły

Prezentacja wyników w formie zestawień zebranych danych

rowerem do szkoły

Audyt okolic szkół i rekomendacje poprawy bezpieczeństwa w ruchu

rowerem do szkoły

Informacje o projekcie

Klient

Stowarzyszenie Rowerowy Poznań dla Miasta Poznania

Okres realizacji

wrzesień – październik 2017

Użyte narzędzia

geoankieta

Zakres realizacji

1. Przygotowanie geoankiety mającej na celu zbadanie opinii uczniów 15 szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa dojazdu rowerem do szkoły. W geoankiecie pytaliśmy o lokalizację miejsc niewygodnych i niebezpiecznych w przejazdach dzieci.

2. Sporządzenie raportu prezentującego wyniki geoankiety wraz z ich merytoryczną analizą.

Liczby projektu

1623
utrudnień zaznaczonych na mapie
642
uczennic i uczniów
15
szkół podstawowych
Wsparcie geoankiety w procesie tworzenia audytu pozwoliło nam na zgromadzenie i analizę danych, których nie bylibyśmy w stanie zebrać podczas tradycyjnych konsultacji. Odpowiedzi uczniów stały się podstawą do sporządzenia audytu bezpieczeństwa ruchu rowerowego wokół szkół. Jest to niewątpliwie element wyróżniający firmę Heksagon na tle innych podmiotów na rynku i stanowiący o szczególnej atrakcyjności i wysokiej jakości dostarczanych wyników.

Andrzej Janowski

Prezes Stowarzyszenia Rowerowy Poznań

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!