Plan miejscowy dla rejonu Parku Ujazdowskiego

Konsultacje społeczne prowadzone w rejonie Parku Ujazdowskiego w Warszawie miały na celu włączenie mieszkańców w proces sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego. Konsultacje prowadzone były na początkowym etapie prac nad planem, kiedy prezentowane i omawiane były główne założenia projektowe i ich warianty.
W ramach realizacji projektu przeprowadziliśmy geoankietę prezentującą różne warianty dla tzw. Domków Fińskich – zachowawczy, uzupełniający i odtwarzający. Mieszkańcy mieli również możliwość wyboru dwóch wariantów dla scenariuszy funkcji tej przestrzeni oraz dla powiązań i komunikacji.
Geoankieta jest nadal widoczna pod adresem parkujazdowski.geoankieta.pl.

Proces realizacji projektu

Badanie preferencji na początku prac nad planem miejscowym

park ujazdowski

Prezentacja wyników w formie raportu z merytoryczną analizą

park ujazdowski

Wdrożenie najlepszych rozwiązań do planu miejscowego

park ujazdowskiego

Informacje o projekcie

Klient

Wydział Dialogu w Planowaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Okres realizacji

czerwiec – lipiec 2018

Użyte narzędzia

geoankieta

Zakres realizacji

1. Badanie z wykorzystaniem geoankiety dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego, będącego na etapie projektowania koncepcji.

Liczby projektu

68
uczestników geoankiety
3
wersje zagospodarowania osiedla
1
miejscowy plan zagospodarowania
Oprogramowanie wykazuje duży potencjał do podobnych zastosowań na szeroką skalę. Jest to element wyróżniający firmę Heksagon na tle innych podmiotów na rynku i stanowiący o atrakcyjności i wysokiej jakości dostarczanych wyników.

Monika Konrad

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Zrealizujemy podobny projekt w Twoim mieście!