Wspieramy samorządy w planowaniu przestrzennym i partycypacji społecznej.

Dostarczamy urbanistom wiedzy na temat preferencji i ocen mieszkańców.

Tworzymy wskaźniki diagnozujące warunki życia.

Angażujemy mieszkańców w planowanie przestrzeni za pomocą narzędzi internetowych:
geoankiety, geodyskusji, geoprezentacji.

Nasze narzędzia

Geoankieta

To internetowa ankieta, wykorzystująca mapy. Pozwalająca zrozumieć preferencje mieszkańców i dowiedzieć się jak oni korzystają i oceniają konkretne przestrzenie.

Geodyskusja

To internetowa dyskusja, która dotyczy konkretnego miejsca na mapie. Celem geodyskusji jest zebranie opinii na temat planów i projektów przestrzennych.

Geoprezentacja

To mapa interaktywna na której jest umieszczony dokument planistyczny lub projekt urbanistyczny wraz z wynikami geoankiety.

Chcesz nawiązać współpracę?