Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Warszawie

Nasza współpraca z Warszawą rozpoczęła się od projektu “Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego” prowadzonego przez Stowarzyszenie Odblokuj. Wypróbowaliśmy w nim geoankietę jako jedną z metod wieloetapowego procesu konsultacji planów miejscowych. Wyniki projektu opisane są między innymi w publikacji „Plan na plan”.

Wypracowany w projekcie model został wdrożony przez Wydział Dialogu w Planowaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego. W kwietniu 2017 roku rozpoczęliśmy stałą współpracę z miastem. Od tego czasu przeprowadziliśmy pięć badań preferencji mieszkańców za pomocą geoankiet i zaprezentowaliśmy w internecie trzynaście planów miejscowych.

Badanie preferencji na początku prac nad planem miejscowym

Badania preferencji mieszkańców przeprowadzamy na początku prac nad planem, na etapie zbierania wniosków. Wykorzystujemy w tym celu geoankietę. Jej treść wypracowaliśmy wspólnie z organizatorami konsultacji i obecnie stosujemy standardowy zestaw pytań. Dotyczą one miejsc korzystania z usług i sposobów spędzania wolnego czasu, preferencji związanych ze zmianą lub pozostawieniem obecnych funkcji oraz motywacji do wzięcia udziału w konsultacjach.

Przykładowy ekran geoankiety na potrzeby konsultacji planów miejscowych w Warszawie. Ankieta jest dostępna pod: http://goclaw.geoankieta.pl/questionnaire/wypelnij-ankiete

Informacje o badaniu rozpowszechniane są za pomocą mediów społecznościowych, plakatów oraz stron internetowych urzędów. Równolegle do geoankiety na etapie zbierania wniosków przeprowadzane są także konsultacje z mieszkańcami na warsztatach i w punktach informacyjnych.

Wyniki

Wyniki geoankiet prezentujemy w podstaci raportów. Znajdują się w nich mapy rozmieszczenia miejsc odwiedzanych. Dzięki temu planiści mogą zorientować się, gdzie mieszkańcy okolicy robią zakupy, gdzie chodzą na spacery oraz czy obszar objęty planem obfituje w różnorodne funkcje, czy pełni głównie funkcję mieszkaniową.

Ważną częścią wyników są mapy preferencji. Możemy na nich zobaczyć gdzie przeważają opinie za zachowaniem obecnych funkcji, a gdzie przeważają sugestie by te funkcje zmienić. Wyliczamy także mapy, które uwidaczniają rozbieżność opinii. Wyróżnione są na nich miejsca, które są często wskazywane, ale osoby wypowiadające się na ich temat nie zgadzają się ze sobą.

Wyniki geoankiet umieszczone są w zbiorczych raportach publikowanych na stronie internetowej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: Plan dla Targówka Mieszkaniowego, Plan dla rejonu PKP Włochy, Plan dla rejonu ulicy Swojskiej, Plan dla Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego.

Prezentacje planów miejscowych na końcowym etapie prac

Gdy plan jest gotowy, prezentujemy go w internecie w formie interaktywnej, która ma ułatwić zrozumienie jego zapisów i przygotowanie uwag. Jest to element ustawowej procedury wyłożenia planu do publicznego wglądu. Po wejściu w aplikację, użytkownicy mogą przybliżać i przesuwać widok mapy oraz przełączać warstwy (np. zdjęcie satelitarne), a po kliknięciu mogą zapoznać się ze skróconym opisem treści planu przygotowanym przez projektantów.

Recenzja planisty, decydenta

Zdaniem projektantów… Geoankieta pełni rolę…

Foto miejsca, ludzi, procesu