Zaletą narzędzi internetowych takich jak geodyskusja czy geoankieta jest fakt, iż zastosować można je zarówno do konsultacji złożonych planów transportowych, jak i prostych projektów zagospodarowania zieleni.


Zadanie postawione nam przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania oraz Zarząd Zieleni Miejskiej było jasne – przedstawić projekt zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII w jak najbardziej przejrzysty dla mieszkańców sposób. Koncepcja zmian na tym terenie była wcześniej konsultowana m.in. z Radą Osiedla Wola oraz Wielkopolskim Muzeum Niepodległości (jego Oddział – Muzeum Martyrologii Wielkopolan znajduje się w budynku Fortu VII). Co więcej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, iż inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Mimo to pojawiły się negatywne komentarze części mieszkańców wraz z negatywną opinią nowo wybranej rady osiedla, chcące zatrzymać inwestycje.

Władze miasta stanęły przed dylematem – czy mimo wcześniejszych pozytywnych opinii wdrażać projekt w życie? Na bazie uzyskanych informacji postanowiliśmy wspólnie wybrać narzędzie potencjalnie najlepiej rozładowujące zaistniały konflikt. W ramach wewnętrznej dyskusji doszliśmy do wniosku, iż kluczowym wyzwaniem jest prezentacja projektu w jak najbardziej czytelny sposób oraz umożliwienie mieszkańcom otwartej dyskusji nad nim.

W konsekwencji wdrożyliśmy w życie geoprezentację połączoną z geodyskusją. Pozwoliło to na przejrzyste przedstawienie projektu na mapie, ułatwiające mieszkańcom jego analizę. Każdy ma możliwość przesuwania projektu nałożonego na różne warstwy. Jednym kliknięciem można się zapoznać również z opisami poszczególnych fragmentów przedstawianej przestrzeni. Dodatkowo włączona został możliwość dyskusji nad jego założeniami oraz wejście w bezpośrednią interakcję z urzędnikami, którzy merytorycznie odpowiadają na pojawiające się pytania.

Rezultatem konsultacji ma być raport, który przedstawi rozkład liczbowy głosów w dyskusji nad projektem oraz zbierze najważniejsze uwagi zgłoszone przez mieszkańców. Na jego podstawie podjęta zostanie ostateczna decyzja, dotycząca realizacji projektu lub jego wstrzymania.

Dyskusja rozpoczęła się 11 grudnia i potrwa do 27 grudnia 2019 roku. Znaleźć ją można na stronie www.wola.geodyskusja.pl.


Która forma prezentacji projektu jest czytelniejsza?