Wyniki geodyskusji na poznańskiej Woli

Geodyskusja na temat terenów zieleni na poznańskiej Woli pozwoliła dotrzeć do opinii szerokiego grona mieszkańców i podjąć pozytywną decyzję o realizacji inwestycji.

Geodyskusja na temat terenów zieleni na Woli

Zaletą narzędzi internetowych takich jak geodyskusja czy geoankieta jest fakt, iż zastosować można je zarówno do konsultacji złożonych planów transportowych, jak i prostych projektów zagospodarowania zieleni.