Studium dla Warszawy – geoankieta

Studium dla Warszawy - geoankieta Nasza współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa przy konsultacjach społecznych na temat przygotowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z większych projektów, w których mieliśmy okazję brać udział. Zaproponowane przez nas narzędzie miało na celu zwiększyć skalę udziału mieszkańców Warszawy w procesie konsultowania Studium, a także zebrać istotne.

Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Fortu VII – geodyskusja / geoprezentacja

Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Fortu VII - geodyskusja / geoprezentacja Zadanie postawione nam przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania oraz Zarząd Zieleni Miejskiej było jasne – przedstawić projekt zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII w jak najbardziej przejrzysty dla mieszkańców sposób. Koncepcja zmian na tym terenie była wcześniej konsultowana m.in. z Radą Osiedla Wola. Władze miasta stanęły przed dylematem –.

Konsultacje społeczne zmian organizacji ruchu na Jeżycach – geoankieta / geodyskusja

Konsultacje społeczne dla zmian organizacji ruchu na terenie osiedla Jeżyce w Poznaniu Jak przeprowadzić dobre konsultacje społeczne? W 2017 roku z inicjatywy radnych osiedla, Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowanie “Wielowariantowej koncepcji zmian organizacji ruchu na terenie osiedla Jeżyce”. Dokument ten miał w całościowy sposób analizować ruch na osiedlu, warunki przemieszczania się różnymi środkami transportu oraz.

Plany miejscowe dla Warszawy – geoankieta / geoprezentacja

Plany miejscowe dla Warszawy - geoankieta / geoprezentacja Nasza współpraca z Wydziałem Dialogu w Planowaniu w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta st. Warszawy trwa od kwietnia 2017 roku. Od tego czasu przeprowadziliśmy pięć badań preferencji mieszkańców za pomocą geoankiet i zaprezentowaliśmy w internecie trzynaście planów miejscowych. Wyniki geoankiet prezentujemy w postaci raportów. Znajdują się w.

Poznański Rower Miejski – geoankieta

Poznański Rower Miejski - analiza z wykorzystaniem geoankiety Jaka przyszłość czeka Poznański Rower Miejski (PRM)? Badanie użytkowników poznańskiego systemu roweru miejskiego w formie geoankiety jest efektem naszego zaangażowania w prace zespołu ds. funkcjonowania systemu poznańskiego roweru miejskiego, którego zadaniem było wypracowanie dalszych kierunków rozwoju systemu, po zakończeniu umowy z dotychczasowym operatorem. Celem prac zespołu było opracowanie modelu.

Kodeks krajobrazowy dla Nysy i Cieszyna – geoankieta

Kodeks krajobrazowy dla Nysy i Cieszyna - geoankieta Jak stworzyć dobry kodeks krajobrazowy? Geoankieta, której celem było badanie opinii i oczekiwań mieszkańców obu gmin zostało przeprowadzone w ramach przygotowań do wprowadzenia tzw. Kodeksu Krajobrazowego, czyli uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,.

Rowerem do Szkoły – geoankieta

Rowerem do Szkoły - geoankieta W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Rowerowy Poznań, które realizowało dla Miasta Poznania projekt pod tytułem "Rowerem do Szkoły". W lekcjach teoretycznych w szkołach wzięło udział ponad 600 dzieci, na których poruszone zostały tematy zrównoważonego transportu, roweru w mieście, porównania Poznania do innych miast w Polsce i za granicą, zalet.

Plan miejscowy dla rejonu Parku Ujazdowskiego – geoankieta

Plan miejscowy dla rejonu Parku Ujazdowskiego Konsultacje społeczne prowadzone w rejonie Parku Ujazdowskiego w Warszawie miały na celu włączenie mieszkańców w proces sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego. Konsultacje prowadzone były na początkowym etapie prac nad planem, kiedy prezentowane i omawiane były główne założenia projektowe i ich warianty. W ramach realizacji projektu przeprowadziliśmy.

Transport publiczny w aglomeracji Łódzkiej – geoankieta

Transport publiczny w aglomeracji Łódzkiej - geoankieta Badanie było częścią konsultacji społecznych „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+” prowadzonych przez Biuro Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi oraz Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Geoankieta przy której pracowaliśmy dotyczyła takich tematów jak położenie głównych celów podróży, wykorzystywane środki transportu, opinie dotyczące funkcjonowania i dostępności transportu.