Świadczymy usługi wspierające partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym.

Korzystamy z narzędzi internetowych takich jak:

geoankieta, geodyskusja, geoprezentacja.

Nasze narzędzia

  Geodyskusja

To internetowa dyskusja, która dotyczy konkretnego miejsca na mapie. Celem geodyskusji jest zebranie opinii na temat planów i projektów przestrzennych.
To interaktywna mapa z umieszczonym na niej dokumentem planistycznym lub projektem urbanistycznym, wraz z wynikami przeprowadzonych geoankiet.

Nasze realizacje

Współpracowaliśmy z