home

Świadczymy usługi wspierające partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym.
Korzystamy z narzędzi internetowych: geoankiet, geodyskusji, geoprezentacji.